Website Disclaimer

Volg ons!

Twee keer per jaar komen de liefhebbers van onze muziekkeuze – en dat zijn er gelukkig elke keer heel veel – naar Het Concertgebouw. Soms treden we elders op, maar niet regelmatig. De hardcore fans volgen ons op Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram.

Bekijk concerten KCOV Amsterdam op Youtube

Bekijk concerten van KCOV Amsterdam op Youtube.

Bekijk concerten van KCOV Amsterdam op Youtober

Concerten bekijken

Disclaimer voor www.kcovamsterdam.nl
K.C.O.V. Amsterdam (Kamer van Koophandel: KvK 39082473), hierna te noemen K.C.O.V. Amsterdam, verleent u hierbij toegang tot www.kcovamsterdam.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. K.C.O.V. Amsterdam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.kcovamsterdam.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van K.C.O.V. Amsterdam.

Beperkte aansprakelijkheid
K.C.O.V. Amsterdam spant zich in om de inhoud van www.kcovamsterdam.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.kcovamsterdam.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van K.C.O.V. Amsterdam. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.kcovamsterdam.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.kcovamsterdam.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan K.C.O.V. Amsterdam nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij K.C.O.V. Amsterdam. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van K.C.O.V. Amsterdam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Contact met KCOV Amsterdam

Secretariaat KCOV Amsterdam

secretaris@kcovamsterdam.nl
www.kcovamsterdam.nl

Kamer van Koophandel: 40532269

Repetitieadres KCOV Amsterdam

De Goede Herderkerk

Van Boshuizenstraat 420
1082 BA  Amsterdam

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.